b08leioa

B08 Leioako Berritzegunearen Bloga

 • Follow b08leioa on WordPress.com
 • Gizarte Sareak

 • Atalak

 • Artxiboa

 • RSS Hezkuntza Saila

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
 • Kudeaketa

Posts Tagged ‘tareas’

¿QUÉ SABEN DE SU HISTORIA NUESTROS JÓVENES?

Posted by Ana Basterra Cossío on Ekaina 1, 2016


uni

2016ko ekainaren 29tik uztailaren 1era Las Nieves Eraikineko Gradu Aretoa ARABAKO Campusa (Gasteiz)

Irudiaren iturria

VIOPOL  eta Euskal Unibertsitate Sistemako  ikerketa taldeek antolatuta, sinposio honek historialariak eta Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak batzen ditu ikasgeletan transmititzen diren Historia eta, hedaduraz, Humanitate eta Gizarte Zientzietako edukiei buruz hitz egin eta eztabaidatzeko. Historiagileek normalean eskolak sozializazio prozesu eta identitate erreferentziak lortzeko berebiziko eremu bezala kontsideratu izan dute. Sinposio honetan hezkuntzak aipatutako prozesuetan duen paperaren eta gure gazteen ikaskuntza mekanismoen inguruan eztabaidatuko da; hezkuntza sistema eta beste sozializazio eremuen artean (familia, lagunak, koadrilak…) sortzen den konpetentziari buruz ere. Aukeratutako gai zabalari hurbilketa desberdin bi proposatzen duen sinposioa planteatu da. Alde batetik, hezkuntza legeria aldatzen dagoen testuinguru honetan ikasgelan Historiaren irakaskuntzan erabili daitezkeen metodologiak eta ebaluazioa landuko dira. Bestetik, curriculumaren definizioari, testu liburuei eta beste errekurtso pedagogikoei, zein hezkuntzak sozializazio prozesuan duen paperari buruzko hurbilketa teorikoagoa egiten da.

Berritzeguneetatik Unibertsiteari kolaborazioa eskaini diogu tailer bat antolatzen “Egiten ikastea” biderik onena delako.

Tailer honetan Berritzagune Nagusiko Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia Carlos Puerta aholkularia eta Leioako Berritzeguneko Bigarren Hezkuntzako Ana Basterra aholkularia egongo gara.

Simposioa 29an, arratsaldez, hasiko da tailer batekin: ” 2020 Heziberriri begira: Ikasgelan metodologia aktiboagoa eta ebaluatzeko beste era berrirako ideiak”  Hiru orduko saio honetan hitz egingo dugu, ikasiko dugu eta, batez ere, egingo dugu.

Tailerraren edukiak:

Fuente de la imagen

Irudiaren iturria

 • Heziberri 2020: Marko pegagogiko berria eta Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia

 • Ikasten eta irakasteko era berriak: atazak eta proiektuak

 • Ebaluatzea ekitateari begira: idiak, tresnak eta baliabideak

 • Ikasgelan lantzeko ataza bat diseinatuko dut.

Zuen zain egongo gara!!

separadora

uni

XXII SIMPOSIO DEL INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTÍN DE FORONDA

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Del 29 de junio al 1 de julio de 2016 en el Salón de Grados del Edificio Las Nieves Campus de ÁLAVA (Vitoria-Gasteiz).

Está organizado por los grupos de investigación VIOPOL  y del Sistema Universitario Vasco.

Este simposio reúne a historiadores y a docentes de primaria y secundaria para hablar y discutir sobre los contenidos de Historia y, por extensión, de Humanidades y Ciencias Sociales que se transmiten en las aulas. Se debatirá sobre la realidad del papel de la escuela en esos procesos y sobre los mecanismos de aprendizaje de nuestros jóvenes; también sobre la competencia que se establece entre el sistema educativo y otros ámbitos de socialización (familia, amistades, cuadrilla…).

Este año se ha planteado un simposio con dos acercamientos diferentes al amplio tema elegido. Se ha organizado, por un lado, un taller práctico donde  nos acercaremos a la metodología basada en tareas para poder trabajar con el alumnado las competencias que nos marca Heziberri y a otras maneras de evaluar en el aula de Historia . Por otro lado, se realizará un acercamiento más teórico a la definición curricular, elaboración de libros de texto y otros recursos pedagógicos, así como al papel de la educación como agente de socialización.

Desde los Berritzegunes vamos a aportar nuestro granito de arena mediante la organización y puesta en marcha un taller porque no hay mejor manera que “aprender haciendo”

Como responsables de este taller estamos Carlos Puerta, asesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del Berritzegune Nagusia y Ana Basterra, asesora de Secundaria en el ámbito social y lingüístico en el Berritzegune de Leioa.

El simposio comenzará el día 29 en jornada de tarde con el taller “Mirando a Heziberri 2020: Ideas para una metodología activa y una nueva forma de evaluar en el aula”. Serán tres horas donde  hablaremos, aprenderemos y, sobre todo, haremos.

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Contenidos del Taller:

 • Heziberri 2020: Apuntes sobre este nuevo marco pedagógico y su repercusión en las Ciencias Sociales, Geografía e Historia

 • Nuevas formas de Enseñar y Aprender: tareas y proyectos

 • Evaluar desde la equidad: ideas, herramientas y recursos

 • Diseño de una tarea para trabajar en nuestra aula

¡¡Os esperamos!!

Posted in Informazioak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Orientaciones para preparar las oposiciones de Secundaria

Posted by Ana Basterra Cossío on Urtarrila 8, 2016


Fuente de la imagen

Gizarte-Hizkuntza eremua Bigarren Hezkuntzan

Oposaketak prestatzeko orientabideak

Nota informativa sobre la oferta pública de empleo público 2016

Dokumentua: Oposaketak prestatzeko orientabideak


Irudiaren iturria

Irudiaren iturria

 

Ezinbesteko dokumentazioa

Heziberri 2020


Aurkezpena

Sarrera

Maiz egiten diren galderak

Lehen egitasmoa

Hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa

Oinarrizko konpetentziak

Konpetentzia eta oinarrizko konpetentziak

Sailkapena

 • Oinarrizko zehar-konpetentziak

 • Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak

Oinarrizko konpetentzia giltzei buruzko proposamenen arteko erlazioa

Bigarren egitasmoa

Euskal Autonomia Erkidegoko curriculum Dekretuak

Glosarioa

Hirugarren egitasmoa

Euskal Hezkuntza Legerantz hurbiltzeko urratsak eman

Heziberri 2020 Planarekin lotutako dokumentuak


 leioa

Leioako Berritzeguneak  Gizarte-Hizkuntza eremuan eskaintzen duen prestakuntza


Gai bat bat antolatzeko aurkibidea

 • Gaiaren garapena eta garatuko diren edukiak zehaztu

 • Helburu didaktikoak pentsatu (kontzeptuak, prozedurak, jarrerak)

 • Ebaluazio-adierazleak edo estandarrak finkatu (kontzeptuak, prozedurak, jarrerak) Helburu didaktikoekin erlazionatuta egon behar dute

 • Erabiliko den metodología: Atazak eta proiektuak. Ikasleen aniztasunari erantzuteko metodologia

 • Erabiliko diren baliabideak

 • Ikasleen ebaluazioa

 • Landuko diren gaitasunak

 • Denboralizazioa


Fuente de la imagen

Irudiaren iturria

Nire ideiak antolatzeko lagungarria izan daitekeen dokumentua

Nire ideiak antolatuko ditut


Ikas-sekuentzia bat egitean kontuan hartu behar diren gakoak

Jarduera hauek proposatu daitezke …

 1. Aurretiko ideiak kontuan hartu

 2. Emozioak eta sentimenduak lan egiten hasi

 3. Ataza planifikatu

 4. Eredu onak eta orientabideak eman

 5. Ikas-prozesuaz hausnarketa bat egiteko geldiune bat utzi

 6. Sormena bultzatu

 7. Zirriborroak egin

 8. Egindako lana erakutsi eta zabaldu


Gehiago jakiteko

Irudiaren iturria

Gehiago jakiteko


 

 

 


 

Fuente de la imagen

Ámbito Social y Lingüístico

Nota informativa sobre la oferta pública de empleo público 2016

Acceso al documento: Orientaciones para preparar las oposiciones


Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Heziberri 2020 Documentación imprescindible


Presentación

Introducción

Preguntas frecuentes

Primer proyecto

Marco del modelo educativo pedagógico

Competencias básicas

Competencia y competencias básicas

Clasificación

 • Competencias básicas transversales

 • Competencias básicas disciplinares

Relación entre distintas propuestas de competencias clave o básicas

Segundo proyecto.

Decretos curriculares de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Glosario

Tercer proyecto

Dar pasos hacia una Ley Vasca de Educación


leioa

Formación ofertada por el Berritzegune de Leioa para el ámbito social y lingüístico


Índice para organizar un tema

 • Concretar el desarrollo de un tema y los contenidos a trabajar

 • Pensar los objetivos didácticos (conceptos, procedimientos, actitudes)

 • Establecer los indicadores de evaluación o estándares evaluables (conceptos, procedimientos, actitudes) Tienen que estar relacionados con los objetivos didácticos

 • Metodología: Tareas y proyectos. Conceptos de diversidad e inclusión.

 • Recursos utilizados

 • Evaluación del alumnado

 • Competencias trabajadas

 • Temporalización

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen


Documento que me puede ayudar a organizar mis ideas

Organizo mis ideas


Aspectos claves a tener en cuenta en las actividades

1. Tener en cuenta las ideas previas

2. Comenzar trabajando a través de emociones y sentimientos

3. Planificar la tarea

4. Proponer buenos modelos y orientaciones

5. Parar para reflexionar sobre el aprendizaje

6. Impulsar la creatividad

7. Corregir borradores

8. Exponer y difundir el trabajo realizado


Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Para saber más

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza, Uncategorized | Laburpen hitzak: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Formación Heziberri en el Colegio Ayalde

Posted by Ana Basterra Cossío on Abendua 18, 2015


heziberri

Fuente de la imagen

Heziberri 2020 es un documento donde se describe el marco del modelo educativo en Euskadi hasta el año 2020. El Plan está elaborado teniendo en cuenta los objetivos educativos europeos para el 2020 y la política educativa del Gobierno Vasco.

Como se dice en este documento-marco “El perfil general de salida del alumnado define las competencias básicas o clave que ha de lograr el alumnado al finalizar la Educación Básica Obligatoria para alcanzar las finalidades educativas y saber desenvolverse en los distintos ámbitos y situaciones de la vida”.

En cuanto a la metodología se habla de …

 • Enfoque educativo en la educación basada en competencias.

 • Enseñanza y aprendizaje de los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales.

 • Desarrollo del plurilingüismo sobre el eje del euskera.

 • Integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

heziberri 2

Fuente de la imagen

El alumno o alumna va a ser sujeto activo de su aprendizaje y protagonista de su vida. Aprenderá “haciendo”, es decir, haciendo diferentes tareas. El alumnado utilizará los saberes para resolver estas tareas.

La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje.

En cuanto a la evaluación se dice “… el objeto de la evaluación del alumnado no puede ser otro que el nivel de logro de los objetivos inicialmente planteados en términos de competencias, así como el progreso realizado para la resolución de nuevas situaciones-problema. El punto de partida de la evaluación deben ser tareas, más o menos reales, que simulen de alguna manera las que se pueden dar en la realidad”

“Los criterios de evaluación son el referente para valorar el grado de adquisición de los objetivos. Los criterios de evaluación permiten observar con claridad el desarrollo de las competencias básicas dentro de cada área o materia. Se concretan en conductas observables especificadas mediante los indicadores de evaluación”

Hay un apartado específico sobre Educación inclusiva y atención a la diversidad. Se habla de una escuela para todos y todas para lograr el máximo desarrollo personal. Se habla de grupos cooperativos, de docencia compartida en el aula, de trabajo colaborativo, de grupos interactivos, de trabajo por proyectos…

 Además habla de la necesidad de tener un profesorado competente y de su necesaria formación, de pautas para la elaboración de materiales, de la autonomía y control de los centros educativos…

Todas las asesoras del Berritzegune de Leioa, para este curso escolar y basándonos en este documento, hemos  elaborado material para presentar en los centros de  Infantil, Primaria y Secundaria de nuestra zona. Hemos intentado poner patas a este documento y contar situaciones y manera de trabajar en el aula. Faltan los decretos curriculares que, en breve, serán publicados

El Colegio Ayalde nos pidió una formación integral para todo el centro sobre Heziberri y hemos hablado de metodologías activas, de tareas, de proyectos, de evaluación equitativa, de inclusión en todas las etapas.

A continuación, podéis acceder al material que hemos utilizado

Además, tuvimos la suerte de contar con Isabel Galende, asesora del Berritzegune Nagusia, para hablar de diversidad e inclusión. ¡¡¡Gracias Isabel!!!

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , | Leave a Comment »

Aprender para poder vivir en el siglo XXI

Posted by Ana Basterra Cossío on Urria 31, 2015


Ana BasterrasHe tenido el inmenso placer de asistir a Simo-Educación que ha tenido lugar los días 28, 29 y 30 de octubre  en  IFEMA  (Instituto Ferial de Madrid). Han sido días de vivir deprisa, de mucha actividad, de reencuentro con queridos colegas, de momentos más tranquilos con interesantes conversaciones sobre educación, trabajo, familia, …

Además, he podido visitar diferentes stands con lo último en tecnología: gafas que transforman dibujos en objetos tridimensionales, robots que bailan, mesas digitales, impresoras 3D,  tablets, portátiles, pizarras digitales, aulas del siglo XXI, …. todo ello acompañado con diferentes ponencias, mesas redondas, micro-curso-taller, …

Mi pequeña aportación a esta feria ha sido una ponencia que lleva por título “Aprender para poder vivir en el siglo XXI”

A continuación, puedes ver el índice de la sesión y unas ideas clave para el cambio metodológico en el aula.


NUESTRO PASEO 

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

 

 • Comenzamos con una sonrisa

 • Qué es Aprender

 •  Situación de algunos Centros educativos

 •  El curriculum escolar por competencias: educar para el siglo XXI

 • Características del alumnado competente

 •  Las habilidades más buscadas por las empresas

 • Algunos consejos para cambiar el aula (metodología y evaluación)

 • Algunos recursos


Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

¿QUÉ PODRÍA HACER PARA CAMBIAR EL AULA?

 • Creer en mi mismo y en mis alumnos y trabajar desde y con el corazón

 •  Promover metodologías activas

 •  Cambiar los roles en el aula: Enseñar a pensar

 • Trabajar a través de tareas

 • Facilitar herramientas a los estudiantes  para que Aprendan a Aprender

 • Proponer diferentes agrupamientos en el aula

 • Conectar con la realidad digital de mi alumnado

 • Animar a mis aprendices durante todo el proceso y permitir que cada alumn@ deje lo mejor de si mismo

 • Evaluar desde la equidad

 • Trabajar la creatividad, emociones, sentimientos, resiliencia, valores ,…

 • Derramar ilusión para que mi alumnado crea en si mismo

 Para saber más, puedes ver la presentación de diapositivas que he utilizado en esta ponencia.

Con Miguel Ángel Pereira del INTEF-CEDEC

Con Antonio Monje y Miguel Ángel Pereira del INTEF-CEDEC

Lo que más me ha gustado son estas sillas muy ligeras de peso y con ruedas con las que, sin ningún ruido y rápidamente, se pueden hacer diferentes agrupaciones en el aula.

Por último, me gustaría compartir contigo una pequeña reflexión de lo que he visto y sentido durante estos días. Las TIC presentes, protagonistas, atractivas, cambiantes, cada vez más intuitivas, algunas todavía dando sus primeros pasos…

 • ¿Nos paramos a pensar sobre qué herramientas queremos utilizar en nuestro aula para que nuestro alumnado aprenda con un plus y, por supuesto, aprenda más y sea más consciente de lo que aprende y para qué?

 • ¿Nos estamos dejando llevar solamente por la novedad, por lo atractivo de la herramienta en cuestión, pero seguimos haciendo más de lo mismo en nuestra aula?

 • ¿Hasta qué punto las TIC han cambiado la manera de enseñar y de aprender en el aula?, ¿y la manera de evaluar?

Me gustaría saber tu opinión ….


Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

RECURSOS PARA LLEVAR DIRECTAMENTE AL AULA

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Ideas y recursos para trabajar y evaluar las competencias en el aula

Posted by Ana Basterra Cossío on Maiatza 11, 2015


Fuente de la imagen Ana Basterra

Fuente de la imagen Ana Basterra

El pasado 29 de Abril, participé en las Jornadas sobre supervisión del nuevo currículo de Andalucía, organizadas por la Inspección General de Educación. Mi formación se centraba en dar ofrecer ideas y recursos para trabajar y evaluar las competencias en el aula y estaba dirigida a 50 inspectores e inspectoras que ponían su mirada en el nuevo curriculum, pero siempre centrándolo en el alumnado para que pueda mejorar su rendimiento y consiga un éxito escolar y personal.

Lo que más me gustó de la inspección andaluza es que están siempre presentes  en los centros educativos junto a los asesores de los centros de profesores para ayudar y caminar todos a una. Entran en el aula para ayudar a mejorar la manera de enseñar y de aprender de los aprendices. Durante varios años, se han centrado en la figura del profesor-a y, ahora, lo hacen con la del alumnado.

A partir de lo que perciben, hacen propuestas de mejora y detectan necesidades de formación junto a los asesores de referencia. Creo que éste es el camino, es decir, es imprescindible crear puentes para una buena coordinación entre las asesorías y la inspección para que cada centro educativo pueda caminar y avanzar con propuestas realistas, eficaces y con sentido.

separadora

A continuación, puedes acceder a la presentación

Para mí fue un placer volver a descubrir la ciudad de Sevilla, disfrutar de sus calles, arte, colores, flores,personas, turistas, aromas ..

Quiero agradecer a toda la Inspección que me recibió con mucho cariño y, en especial, a Trini, Jaime, Sebastián, y José Ramón con los que comí y dí un magnífico paseo por el barrio de Triana.

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , , | 1 Comment »

La biblioteca escolar: Un espacio para el aprendizaje por proyectos

Posted by Ana Basterra Cossío on Apirila 19, 2015


Fuente de la imagen: Ana Basterra

Fuente de la imagen: Ana Basterra

El pasado 13 de marzo hice un viaje relámpago a Santiago de Compostela para participar en los Encontros do Plan de mellora de bibliotecas escolares organizado por el Departamento de Educación de la Xunta de Galicia.  En el Palacio de Congresos de esta localidad se reunieron alrededor de 500 personas responsables de biblioteca de diferentes centros escolares.

Puse mi granito de arena con la presentación que puedes ver y escuchar a continuación.

separadora

Fuente de la imagen: Ana Basterra
Fuente de la imagen: Ana Basterra

Si quieres renovar, aprovechar y dar vida a la biblioteca escolar de tu centro, puedes acceder a todos los vídeos y materiales de estas jornadas que te pueden aportar muchas ideas y recursos

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , | Leave a Comment »

Razones para elaborar el Proyecto lingüístico de Centro

Posted by Ana Basterra Cossío on Martxoa 3, 2015


Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Necesidad de elaborar el proyecto lingüístico porque …

 • Sin un desarrollo apropiado del lenguaje no hay aprendizaje

 • Los aprendices tienen que leer, escribir, hablar, escuchar e interactuar en las áreas o materias lingüísticas y no lingüísticas. Es recomendable el trabajo a través de proyectos de comunicación en donde el alumnado “haga cosas con la lengua”

 • Es importante aprender y entender los procesos de lectura, escritura, expresión oral, escucha activa. Convendría llegar a acuerdos en el centro para que todos los miembros del claustro trabajen de la misma manera en el aula.

 • Es fundamental la coordinación del profesorado en cada uno de los departamentos del Centro.

 • Hay que caminar hacia una coordinación entre los departamentos de Lengua, para rentabilizar aprendizajes y posibilitar la transferibilidad de una lengua a otra. En este punto sería interesante mirar el mapa textual, es decir, qué tipología y géneros textuales se trabajan e intentar trabajar conjuntamente y no repetir contenidos.

 • Si trabajamos a través de metodologías activas, no solo se desarrolla la competencia lingüística, sino la mayoría de las demás competencias  de una manera natural ya que el alumno es sujeto activo de su aprendizaje.

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Recordar …

 • El Proyecto lingüístico tiene que reflejar la realidad del Centro y las decisiones que se van a ir tomando en años posteriores.

 • Tiene que ser un documento vivo, que se vaya adaptando a las necesidades de nuestro alumnado.

 • Tiene que ser un documento claro, concreto y visual para el profesorado que se vaya incorporando a la escuela o instituto.

 • No tiene que ser un documento elaborado deprisa y corriendo para que lo vea el inspector o inspectora de turno, sin reflexión, sensibilización y diagnóstico de lo que de verdad necesita nuestro Centro.

Para saber más

La formación que impartí en el CIFE de Huesca los días 25 y 26 de febrero de 2015.

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Visualiza el vídeo en pantalla completa para poder ver bien las anotaciones que aparecen. Enciende los altavoces para disfrutar de la música.

 

separadora

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Jornadas Estatales de Metodologías Activas y Aprendizaje Basado en Problemas

Posted by Ana Basterra Cossío on Otsaila 2, 2015


logo_pblesp

Antes de terminar el año 2014, durante los días 11, 12, y 13 de diciembre, tuve el gusto de asistir a las IV Jornadas de PBL que se celebraron en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

Para mí fue un honor dar el pistoletazo de salida de estos encuentros tan agradables y fructíferos con la conferencia plenaria “A pie de aula: Los Proyectos de Aprendizaje”

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Nuestro paseo

 • Situación de algunos Centros Educativos

 • Un momento para la reflexión

 • Las competencias básicas: Clave para el cambio

 •  Roles del aprendiz y del docente en el aula

 • Definición de tarea

 •  Los proyectos de Aprendizaje: unas pinceladas en pro del cambio

 • Evaluar desde la equidad

 • Algunos materiales

separadora

 

separadora

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , | Leave a Comment »

Enseñar y Aprender hoy

Posted by Ana Basterra Cossío on Azaroa 12, 2014


Fuente: Ana Basterra

Fuente: Ana Basterra

El pasado 7 de noviembre me reuní en Rentería, concretamente en TKnika, con los profesores y profesoras del Instituto de Formación profesional a distancia.

Cuando su director Aitor Orbegozo se puso en contacto conmigo, sentí dos sentimientos y emociones encontradas. El primero, fue de sorpresa e ilusión al ver que estos docentes siguen teniendo interés por la formación y ganas de mejorar en su profesión. El segundo,  fue el miedo a lo desconocido que  sentí al quedar un día con Aitor  para concretar la formación, pues para mí el mundo de la Formación Profesional es prácticamente desconocido.

Fuente: Ana Basterra

Fuente: Ana Basterra

 Es un colectivo que trabaja diferentes especialidades, y con una gran variedad de perfiles entre su alumnado. Además, tienen el handicap de que parte de su formación es on-line, a través de una plataforma Moodle.

Para poder organizar esta formación que me pedían, dediqué un tiempo a conocer su mundo y, desde mi experiencia en Educación Secundaria, intenté darles pinceladas e ideas relacionadas  con la metodología y evaluación siempre bajo el lema “Aprendizaje a lo largo de la vida” y “Aprender a Aprender”

Al comenzar la formación, mis miedos desaparecieron rápidamente por la buena acogida por parte del profesorado que sentí desde el primer momento y por su gran participación en las diferentes actividades y tareas encomendadas.

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

A continuación, puedes ver el paseo que realizamos a través de estas cinco horas de formación.

 • Nuestra Web y especialidades

 • Un momento de reflexión

 • Nuestra plataforma Moodle

 • El posible perfil de nuestro alumnado

 • Ideas para motivar y matar la motivación

 • Qué podemos hacer …

            -Antes de entrar en el aula

            -En la clase con nuestros aprendices

 • Alumnado competente ¿cómo?

 •  Definición de tarea

 •  ¿Qué tienen en común dos secuencias didácticas?

 • Ideas y recursos para que el alumnado aprenda a aprender

 •  La evaluación desde un punto de vista competencial

 •  Ideas para elaborar una secuencia didáctica

 • Recogiendo ideas

separadora

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , , | Leave a Comment »

Los proyectos de aprendizaje en Primaria

Posted by Ana Basterra Cossío on Urria 28, 2014


Burgos

Fuente Ana Basterra

 El pasado 18 de octubre me reuní en el CFIE de Burgos con profesores y profesoras de Primaria en su mayoría, aunque tambien acudieron docentes de Infantil y algún orientador de Secundaria.

Amaneció un día precioso y, aunque era sábado, madrugaron y vinieron al CFIE  desde diferentes puntos de la provincia. La verdad es que me emocioné cuando los iba viendo llegar con ganas de escucharme pero, sobre todo, con ganas de hacer “otras cosas” en el aula con sus alumnos y alumnas, de mejorar como profesionales y de entusiasmarse más con su trabajo porque estas personas llevan el entusiasmo y la motivación muy dentro.

Fuente Ana Basterra

Fuente Ana Basterra

 Nuestro Paseo

 • Un momento para la reflexión.

 • Las competencias básicas en la LOMCE. Características de un alumnado competente.

 • Roles del profesorado y aprendices en el aula.

 • Definición de tarea y tipos de tareas.

 • Ejemplos de tareas con diferentes niveles de dificultad.

 • Analizamos cuatro secuencias didácticas, y decimos qué aspectos tienen en común.

 • Vemos diferentes tareas, y pensamos qué competencias e inteligencias se trabajan en el aula.

 • Estructura de un proyecto. Ejemplos.

 • La evaluación. Hacia una evaluación equitativa.

 • Argumentos a favor y en contra del trabajar por proyectos.

 • Recursos para el aula.

separadora

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

147 harpidedun